Có hoạt động địa chấn trên Sao Hỏa

  • 342

Nhiệt độ trên sao Hỏa đang có xu hướng nóng dần lên và những hình ảnh thu được từ máy quay có độ phân giải cao trên tàu vũ trụ thám hiểm sao Hỏa đã cho thấy những bằng chứng đầu tiên về các hoạt động địa chấn, hay có thể là gọi là động đất trên hành tinh láng giềng của Trái Đất này.

Kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) cho biết sự xuất hiện của những đường rãnh mới và những dấu mòn trên các tảng đá trên bề mặt sao Hỏa chứng tỏ đã có những tác động đột ngột xảy ra trong mấy năm qua, làm thay đổi quan điểm trước đây về khí hậu và sự hình thành sao Hỏa.

Những đường rãnh và vết mòn này có thể xuất hiện do nhiều tảng đá rơi xuống khi có quá giá rét hoặc động đất.

Những hình ảnh chụp từ năm 1999 đến 2005 cũng cho thấy khí hậu trên sao Hỏa đang ấm dần lên so với các thập kỷ hoặc thế kỷ trước khi Trái Đất ở vào thời kỳ Băng Hà, và vẫn tiếp tục nóng lên . Điều này cho thấy có thể tồn tại một môi trường sống ở các vùng sâu hơn của sao Hỏa. Tuy nhiên, các nhà khoa học chưa giải thích được nguyên nhân làm cho sao Hỏa nóng lên

Loading...
C-STAT