Hàng trăm nguồn phóng xạ tiềm ẩn nguy cơ gây hại

  • 255

Cục kiểm soát an toàn bức xạ và hạt nhân đã lên kế hoạch từ tuần tới sẽ thanh tra việc đảm bảo an toàn, an ninh nguồn phóng xạ tại các cơ sở có sử dụng chúng trên toàn quốc.

Ông Ngô Đặng Nhân, Cục trưởng, cho biết sự cố mất nguồn phóng xạ tại Công ty cổ phần xi măng Hoà Bình vừa qua và tại Viện công nghệ xạ hiếm hồi cuối tháng 6 cho thấy việc đảm bảo an ninh nguồn phóng xạ tại các cơ sở đang có vấn đề. Theo ông, trong số hơn 1.000 nguồn phóng xạ trên cả nước, hiện có tới một nửa không còn sử dụng và đang tiềm ẩn nguy cơ gây hại cho con người.

Cục kiểm soát an toàn bức xạ và hạt nhân đã đề xuất lên Bộ Khoa học Công nghệ phương án xây dựng một kho lưu giữ quốc gia các các nguồn phóng xạ đã qua sử dụng.

Loading...
C-STAT