Nhật công bố mô phỏng phạm vi phát tán phóng xạ

  • 442

Ngày 24/10, ủy ban qui chế điện hạt nhân Nhật Bản (NRA) đã công bố mô phỏng phạm vi phát tán phóng xạ đối với các khu vực cần phải sơ tán dân trong trường hợp xảy ra sự cố tương tự như sự cố tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1 tại tất cả 16 nhà máy điện hạt nhân của nước này.

Theo mô phỏng trên, lượng chất phóng xạ thoát ra trong vòng 1 tuần sau sự cố tại nhà máy điện hạt nhân Kashiwazaki-Kariwa của Công ty điện lực Tokyo (TEPCO) ở tỉnh Niigata có thể lên tới mức dân cư nằm trong khu vực bán kính 40km từ nhà máy điện hạt nhân phải sơ tán.

Nồng độ phóng xạ có thể lên tới 100mSv tại thành phố Uonuma, tỉnh Niigata, cách khoảng 40,2km từ nhà máy điện hạt nhân Kashiwazaki-Kariwa, với giả thiết cả 7 lò phản ứng hạt nhân của nhà máy này bị nóng chảy.

Nhà máy điện hạt nhân Kashiwazaki-Kariwa
Nhà máy điện hạt nhân Kashiwazaki-Kariwa

Nồng độ phóng xạ có thể lên tới 100mSv ở các địa điểm nằm cách hơn 30km từ nhà máy điện hạt nhân Hamaoka của Công ty điện lực Chubu ở tỉnh Shizuoka, nhà máy điện hạt nhân Oi của Công ty điện lực Kansai ở tỉnh Fukui và nhà máy điện hạt nhân Fukushima 2 ở tỉnh Fukushima của TEPCO.

Tuy nhiên, NRA lưu ý rằng những mô phỏng này chỉ nên được sử dụng như “chỉ dẫn” về xu hướng phát tán chất phóng xạ có thể xảy ra vì chúng không tính đến các yếu tố hình thành địa hình ở các khu vực quanh nhà máy điện hạt nhân hoặc những thay đổi trong hướng gió.

Các chính quyền địa phương có thể sử dụng như một tài liệu tham khảo để lập kế hoạch chuẩn bị cho tình huống xảy ra sự cố ở nhà máy điện hạt nhân.

Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) kêu gọi sơ tán dân khi nồng độ phóng xạ vượt quá 100mSv trong 7 ngày đầu tiên sau khi xảy ra sự cố hạt nhân. NRA có kế hoạch giới thiệu ý tưởng về “vùng hành động thận trọng” và “vùng kế hoạch hành động bảo vệ khẩn cấp” theo tiêu chuẩn của IAEA trong các hướng dẫn mới sẽ được hoàn tất sau 1 tháng dựa trên các bài học rút ra từ sự cố Fukushima 1.

“Vùng hành động thận trọng”, nơi cư dân sẽ được yêu cầu sơ tán ngay lập tức sau sự cố hạt nhân, nằm trong bán kính 5km, trong khi “vùng kế hoạch hành động bảo vệ khẩn cấp” là nơi người dân sẽ được yêu cầu chuẩn bị sơ tán phụ thuộc vào tình hình và nằm trong vòng bán kính 30km.

Các chính quyền địa phương sẽ tự xác định phạm vi thực tế các vùng, nhưng một số nhân viên chính quyền địa phương đã yêu cầu giải thích cụ thể hơn về những mô phỏng trên.

Loading...
C-STAT