Những loài cá nắm giữ kỷ lục trong tự nhiên

  • 58

Cá mập voi là loài cá lớn nhất còn tồn tại, trong khi đó, cá chép Paedocypris với chiều dài 7mm là loài cá nhỏ nhất thế giới.

Cá chép Paedocypris.
Cá chép Paedocypris.

Cá chép Paedocypris: dài 7-10mm, là loài cá nhỏ nhất thế giới.Cá tầm Kaluga: dài 5,6m và nặng 1,14 tấn, là loài cá nước ngọt lớn nhất thế giới.Cá mập miệng to: dài 7,3m và nặng 1,39 tấn, là động vật có xương sống sống thọ nhất (300-500 năm).Cá nạng hải: dài 5m và nặng 3 tấn, là loài cá đuối lớn nhất thế giới.Cá mặt trăng: dài 3,1m và nặng 2,3 tấn, là loài cá nặng nhất trong lớp Cá xương.Cá mập trắng lớn: dài 7,1m và nặng 3,3 tấn, là loại cá ăn thịt lớn nhất thế giới.Cá mập voi: dài 12,7m và nặng 21,5 tấn, là loại cá lớn nhất trên Trái đất.

Loading...
C-STAT