15.000 thiên hà trong ảnh chụp của kính viễn vọng Hubble

C-STAT