3 con "quái vật" ngoài tự nhiên có thể biến con mồi của mình thành... zombie

C-STAT