32 người cùng nhau tự thiêu để lập kỷ lục thế giới

C-STAT