6 ký hiệu này ai cũng biết nhưng nguồn gốc của chúng thì đảm bảo chưa ai nghe tới

C-STAT