9X phát minh tủ lạnh có thể cứu 1,5 triệu người mỗi năm

C-STAT