Ăn nhiều cá rô phi thì cái chết đến nhanh hơn?

C-STAT