Argentina phát hiện hóa thạch loài bò sát biển niên đại 70 triệu năm

C-STAT