Ba nữ sinh lớp 11 lập kỷ lục tại cuộc thi của NASA

C-STAT