Bạch tuộc chui qua lỗ nhỏ xíu thoát khỏi thuyền

C-STAT