Bản đồ vũ trụ 3D chứa 1,2 triệu thiên hà chứng minh vũ trụ giãn nở nhanh dần

C-STAT