Băng biển gần Greenland đang ở mức thấp nhất trong vòng 800 năm nay

C-STAT