Bão lớn quét qua Hàn Quốc, ít nhất 16 người chết

C-STAT