Bắt được cá Mặt trăng “khủng” nặng hơn 1,2 tạ

C-STAT