Bé gái sinh ra với gần 100% gene từ người bố và đó không phải là điều may mắn đâu!

C-STAT