Bên trong "ngôi làng của cái chết", nơi dân làng đào mộ, mặc quần áo mới cho thi thể

C-STAT