Bị xây xẩm mặt mày sau khi ăn mì chính? Hãy uống trà gừng hoặc bạc hà

C-STAT