Biến đổi khí hậu có thể khiến 5.500 sông băng Everest biến mất

C-STAT