Biến đổi khí hậu khiến nhiệt độ bề mặt nước biển tại Greenland thấp bất thường

C-STAT