Biện pháp đơn giản cứu sống người hen suyễn trong mùa đông

C-STAT