Bộ tộc ít người, như thời nguyên thủy, săn lùng hà mã và cá sấu để ăn thịt

C-STAT