Bỏng vì bóng bay phát nổ - lý giải hiện tượng "kỳ cục"

C-STAT