Brazil phát hiện 12 loài động vật mới tại rừng nhiệt đới Amazon

C-STAT