Cá mập có đáng phải chịu tiếng xấu do chúng ta gán ghép hay không?

C-STAT