Các nhà khoa học nghiên cứu thành công giống lúa ít phát thải khí metan

C-STAT