Các nhà khoa học vừa tìm ra vị trí phát ra chùm sóng radio lớn nhất từng được phát hiện trên vũ trụ

C-STAT