Chai rượu Macallan Valerio Adami "độc" cỡ nào khiến đại gia châu Á chi 25 tỷ để sở hữu?

C-STAT