Chàng trai 18 tuổi chế tạo súng thông minh "chính chủ" mới bắn được

C-STAT