Chảy máu chân răng, mất ít máu nhưng không được xem nhẹ

C-STAT