Chiếc máy Edible Mist có thể giúp bạn “hít” hơn 200 mùi hương khác nhau

C-STAT