Chiêm ngưỡng cây cổ 3.200 tuổi, cao bằng 20 tầng nhà

C-STAT