Chiến tranh hạt nhân nhỏ cũng làm mất mạng hàng tỉ người

C-STAT