Chile tiếp tục hứng chịu thêm 12 trận động đất

C-STAT