Chính phủ Anh muốn xe tự hành hoạt động "giống con người lái chứ không phải robot"

C-STAT