Chúng ta có nên tin vào quyết định dựa trên bản năng?

C-STAT