Có 1 hội chứng khiến chúng ta không thể ăn được hành

C-STAT