Cơ robot nâng vật nặng gấp 50 lần trọng lượng nó

C-STAT