Có thể giảm cân bằng cách tác động vào trí nhớ

C-STAT