Con vật lập kỷ lục về sống nhanh, chết trẻ

C-STAT