Cụ cây thông đỏ “thành tinh”, hơn 450 tuổi vẫn "quấn quýt" gây sốc

C-STAT