Cùng phải chịu thảm họa thiên thạch nhưng vì sao khủng long tuyệt chủng, chim thì không?

C-STAT