Đã có giải pháp tách ảnh phản chiếu qua gương trên ảnh

C-STAT