Đại Học Bách Khoa Hà Nội nghiên cứu thành công túi nilon tự hủy làm từ bột sắn

C-STAT