Đầu óc bạn thuộc dạng "siêu logic" khi trả lời được câu đố này

C-STAT