Đây là lí do bạn nên ngừng đeo vòng tay ở tay trái ngay và luôn

C-STAT