Đây là tàu ngầm cỡ nhỏ mà Elon Musk thiết kế để cứu đội bóng nhí Thái Lan

C-STAT