Đến năm 2030: Thế giới sẽ ngập trong rác thải nhựa vì Trung Quốc cấm nhập khẩu rác

C-STAT